Pagrindinė mūsų veiklos sritis – techninis renginių aptarnavimas, nuo nedidelių asmeninių švenčių iki masinių viešųjų renginių ir koncertų.

Mūsų vadybininkai Jums padės geriau ir ekonomiškiau pasiruošti šventei. Remdamiesi savo ilgamete patirtimi aptarnaujant įvairius renginius, mes atrinkome ir siūlome Jums tik tai, kas kokybiška ir patikima.

Mes siūlome koncertų, spektaklių ir kitų masinių renginių įgarsinimo ir apšvietimo sprendimus ir kokybišką jų įgyvendinimą.

esfivp-i-1

UAB „Mano disco“ įgyvendina ES lėšomis dalinai finansuojamą projektą, skirtą įdiegti elektroninius verslo valdymo sprendimus, siekiant padidinti įmonės darbo našumą, pagerinti paslaugų tiekimo procesų kokybę ir įmonės konkurencingumą šalies rinkoje.

UAB „Mano disco“ įsikūrė 2005 m. Pagrindinė įmonės veiklos sritis – garso ir šviesos įrangos nuoma įvairiems renginiams, nuo nedidelių asmeninių švenčių iki masinių renginių ir koncertų. Tai vienintelė Lietuvos įmonė, nuomojanti garso ir šviesos įrangą „savitarnos“ principu, kuomet klientas gali pats atvykti apžiūrėti siūlomo asortimento ir išsirinkti jam tinkamiausią variantą. Bendrovė ne tik nuomoja garso ir šviesos įrangą, bet ir siūlo koncertų, spektaklių ir kitų masinių renginių įgarsinimo ir apšvietimo sprendimus bei kokybišką jų įgyvendinimą. Siekiant visiškai išnaudoti įmonės augimo potencialą, UAB „Mano disco“ ketina įsidiegti specializuotą verslo valdymo sistemą, leisiančią optimizuoti esminius su įrangos nuomos paslaugų teikimo procesus – įrangos sandėlio valdymą, užsakymų administravimą, įgyvendinimo planavimą, pardavimų valdymą ir veiklos analizę, ir sudarysiančią sąlygas įmonės teikiamų paslaugų pardavimų augimui bei ženkliam darbo našumo didėjimui.

UAB „Mano disco“ įgyvendina iš dalies ES lėšomis finansuojamą projektą: „Elektroninio verslo sprendimų diegimas UAB „Mano disco“ pagal 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-806 „E-verslas LT“, kurios tikslas paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (toliau – MVĮ) diegti elektroninio verslo sprendimus, kuriais siekiama optimizuoti su gamybos ir (ar) paslaugų teikimu ir veiklos organizavimu susijusius verslo procesus, taip sudarant palankias sąlygas MVĮ darbo našumui augti.

Projekto tikslas – optimizuoti su paslaugų teikimu ir veiklos organizavimu susijusius verslo procesus bei sudaryti palankias sąlygas darbo našumui UAB „Mano disco“ augti, diegiant elektroninio verslo sprendimus. Tikslui įgyvendinti planuojama įdiegti specializuotą įrangos nuomos valdymo sistemą, skirtą renginių techninio aptarnavimo įmonėms. Įdiegta sistema leis inventorizuoti nuomojamą įrangą, efektyviai įgyvendinti įrangos pristatymo užsakymus, administruoti pardavimus ir analizuoti veiklą. Taip pat šis elektroninis verslo sprendimas sudarys sąlygas įmonės teikiamų paslaugų kokybei, pardavimų augimui bei ženkliam darbo našumo didėjimui.

Projektui įgyvendinti iš Europos sąjungos struktūrinių fondų skirta 10 175 00 Eur investicijų.

Projekto įgyvendinimo trukmė 16 mėnesių.

Daugiau informacijos apie įmonę pateikiama internete http://www.manodisco.lt/.