esfivp-i-1

Projekto „UAB „Mano disco“ investicijos į KKI paslaugų teikimui būtiną infrastruktūrą“ įgyvendinimas

2022 m. liepos 29 d. UAB „Mano disco“ pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 13.1.1-LVPA-K-309-01-0029

„UAB „Mano disco“ investicijos į KKI paslaugų teikimui būtiną infrastruktūrą“ sutartį, pagal kurią iš Europos regioninės plėtros fondo
projekto įgyvendinimui skirta 429 793,08 Eur paramos.

Siekdama didinti KKI teikiamų paslaugų mastą, kurti naujus konkurencingus aukštos pridėtinės vertės produktus, prisidėti prie tvarios žiedinės ekonomikos ir taip didinti KKI paslaugų pridėtinę vertę bei konkurencingumą, UAB „Mano disco“ projekto įgyvendinimo metu numato investuoti į žiedinės ekonomikos principus skatinančius sprendimus ir plėsti KKI infrastruktūrą, skirtą skatinti paslaugų teikimo procesų pokytį ir siekti žiedinės ekonomikos sprendimų diegimo.

Projekto tikslas – KKI infrastruktūros, skirtos skatinti KKI paslaugų teikimo procesų pokytį ir žiedinės ekonomikos sprendimų diegimą, įsigijimas ir diegimas. Manoma, kad šios investicijos sudarys sąlygas įmonei sklandžiai ir reikšmingomis apimtimis didinti pardavimo pajamas, konkurencingumą ir darbo našumą.

Projektas yra finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto pavadinimas – „UAB „Mano disco“ investicijos į KKI paslaugų teikimui būtiną
infrastruktūrą“.

Projekto vykdytojas – UAB „Mano disco“

Projekto tikslas – KKI infrastruktūros, skirtos skatinti KKI paslaugų teikimo procesų pokytį ir
žiedinės ekonomikos sprendimų diegimą, įsigijimas ir diegimas.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 859 586,16 Eur

Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki – 429 793,08 Eur

Projekto vykdymo pradžia – 2022-07-29

Projekto vykdymo pabaiga – 2023-08-31

esfivp-i-1

Projekto „UAB „Mano disco“ E.komercijos modelio diegimas“ įgyvendinimas

2022 m. vasario 14 d. UAB „Mano disco“ pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-1045 „UAB „Mano disco“ E.komercijos modelio diegimas“  sutartį, pagal  kurią  iš  Europos  regioninės plėtros  fondo  projekto  įgyvendinimui  skirta 49 912,50 Eur paramos.

Kadangi dėl COVID-19 pandemijos renginių organizavimo veikla buvo apribota, UAB „Mano disco“ pajamos 2020 m. ženkliai krito palyginus su 2019 m. Todėl, siekdama didinti įmonės apyvartos apimtis, konkurencingumą ir greitesnį, patogesnį paslaugų prieinamumą ir aptarnavimą, UAB „Mano disco“ projekto įgyvendinimo metu planuoja investuoti į e.komercijos modelio diegimą. 

Sėkmingai įgyvendinus projektą, sukurti rezultatai (e.komercijos modelis) bus tiesiogiai naudojami įmonės veikloje, t.y. pasitelkus klientų savitarnos sprendimus bus vykdomi pardavimai. Atlikus investicijas į e.komercijos modelio diegimą, įmonė planuoja padidinti savo paslaugų pardavimus ir pagerinti finansinius rodiklius.

Projektas yra finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto pavadinimas – „UAB „Mano disco“ E.komercijos modelio diegimas“

Projekto vykdytojas  – UAB „Mano disco“

Projekto tikslas – informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti įmonės pajamų augimą.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 65 550,00 Eur

Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki – 49 912,50 Eur

Projekto vykdymo pradžia – 2021-09-17

Projekto vykdymo pabaiga – 2022-11-13

esfivp-i-1

Projekto „UAB „Mano Disco“ investicijos į dizaino ir rinkodaros inovacijas“ įgyvendinimas

2021 m. gruodžio 29 d. UAB „Mano disco“ pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 13.1.1-LVPA-K-861-01-0187 „UAB „Mano disco“ investicijos į dizaino ir rinkodaros inovacijas“ sutartį, pagal kurią iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skirta 70 000,00 Eur paramos. Kadangi dėl COVID-19 pandemijos renginių organizavimo veikla buvo apribota, UAB „Mano disco“ pajamos 2020 m. ženkliai krito palyginus su 2019 m. Todėl siekdama didinti įmonės apyvartos apimtis ir konkurencingumą UAB „Mano disco“ projekto įgyvendinimo metu planuoja investuoti į inovatyvų renginių apšvietimo paslaugos dizainą. Atlikusi investicijas į paslaugos dizaino sukūrimą, įmonė planuoja įsigyti e-rinkodaros paslaugas sukurto dizaino viešinimui ir žinomumo skatinimui. Sėkmingai įgyvendinusi projektą bei investavusi į originalių dizainų sprendimų sukūrimą bei rinkodaros inovacijų diegimą, UAB „Mano disco“ padidins savo paslaugų patrauklumą rinkoje bei kartu ir jų paklausą, kas padidins įmonės pardavimus ir pagerins finansinius rodiklius bei padės atsigauti po pandemijos patirtų finansinių sunkumų.

Projektas yra finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. 

Finansuojama kaip Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto pavadinimas – „UAB „Mano disco“ investicijos į dizaino ir rinkodaros inovacijas“

Projekto vykdytojas – UAB „Mano disco“

Projekto tikslas – padidinti įmonės paslaugų efektyvumą ir paklausą, investuojant į inovatyvų paslaugos dizainą ir rinkodaros inovacijas įsigyjant paslaugas iš kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje veikiančių subjektų.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 94 200,00 Eur

Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki – 70 000,00 Eur

Projekto vykdymo pradžia – 2021-12-29

Projekto vykdymo pabaiga – 2022-12-31

esfivp-i-1

Projekto “Elektroninio verslo sprendimų diegimas UAB „Mano disco““ įgyvendinimas

UAB „Mano disco“ įgyvendina ES lėšomis dalinai finansuojamą projektą, skirtą įdiegti elektroninius verslo valdymo sprendimus, siekiant padidinti įmonės darbo našumą, pagerinti paslaugų tiekimo procesų kokybę ir įmonės konkurencingumą šalies rinkoje. UAB „Mano disco“ įsikūrė 2005 m. Pagrindinė įmonės veiklos sritis – garso ir šviesos įrangos nuoma įvairiems renginiams, nuo nedidelių asmeninių švenčių iki masinių renginių ir koncertų. Tai vienintelė Lietuvos įmonė, nuomojanti garso ir šviesos įrangą „savitarnos“ principu, kuomet klientas gali pats atvykti apžiūrėti siūlomo asortimento ir išsirinkti jam tinkamiausią variantą. Bendrovė ne tik nuomoja garso ir šviesos įrangą, bet ir siūlo koncertų, spektaklių ir kitų masinių renginių įgarsinimo ir apšvietimo sprendimus bei kokybišką jų įgyvendinimą. Siekiant visiškai išnaudoti įmonės augimo potencialą, UAB „Mano disco“ ketina įsidiegti specializuotą verslo valdymo sistemą, leisiančią optimizuoti esminius su įrangos nuomos paslaugų teikimo procesus – įrangos sandėlio valdymą, užsakymų administravimą, įgyvendinimo planavimą, pardavimų valdymą ir veiklos analizę, ir sudarysiančią sąlygas įmonės teikiamų paslaugų pardavimų augimui bei ženkliam darbo našumo didėjimui. UAB „Mano disco“ įgyvendina iš dalies ES lėšomis finansuojamą projektą: „Elektroninio verslo sprendimų diegimas UAB „Mano disco“ pagal 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-806 „E-verslas LT“, kurios tikslas paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (toliau – MVĮ) diegti elektroninio verslo sprendimus, kuriais siekiama optimizuoti su gamybos ir (ar) paslaugų teikimu ir veiklos organizavimu susijusius verslo procesus, taip sudarant palankias sąlygas MVĮ darbo našumui augti. Projekto tikslas – optimizuoti su paslaugų teikimu ir veiklos organizavimu susijusius verslo procesus bei sudaryti palankias sąlygas darbo našumui UAB „Mano disco“ augti, diegiant elektroninio verslo sprendimus. Tikslui įgyvendinti planuojama įdiegti specializuotą įrangos nuomos valdymo sistemą, skirtą renginių techninio aptarnavimo įmonėms. Įdiegta sistema leis inventorizuoti nuomojamą įrangą, efektyviai įgyvendinti įrangos pristatymo užsakymus, administruoti pardavimus ir analizuoti veiklą. Taip pat šis elektroninis verslo sprendimas sudarys sąlygas įmonės teikiamų paslaugų kokybei, pardavimų augimui bei ženkliam darbo našumo didėjimui. Projektui įgyvendinti iš Europos sąjungos struktūrinių fondų skirta 10 175 00 Eur investicijų. Projekto įgyvendinimo trukmė 16 mėnesių. Daugiau informacijos apie įmonę pateikiama internete http://www.manodisco.lt/.

Projekto vykdymo pradžia – 2016-04-11

Projekto vykdymo pabaiga – 2017-05-31